Bij MiraTango leren we leerlingen de Argentijnse tango dansen zoals dat wordt gedaan in Buenos Aires in de tangosalon. Argentijnse tango wordt gedanst in een omhelzing vol van passie en expressie, een non-verbaal dialoog tussen man en vrouw, samen één met de prachtige tangomuziek. 

Winter cursus op 10 woensdagen

Woensdag 22 december 2021 en 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 2, 9, 16 maart 2022 (geen les op 29 december 2021 en 5 januari, 23 februari 2022)

Filmpje na een les in Zoetermeer

Driemaal per schooljaar een reguliere cursus van 10 lessen voor beginners, half gevorderden en gevorderden op de woensdagavond. Tijdens de lessen besteden we veel aandacht aan een goede techniek, muzikaliteit (van de tango, tangowals en milonga), de ‘tango posture’ en de communicatie binnen het koppel. Aan het eind van de les maken we exclusief voor de cursist een filmpje om thuis te oefenen.


VOORDEEL TIP : Wist je dat je voor de 2e cursus op één avond maar €5 per les extra betaalt?

 • Start op 22 december 2021
 • 18:30 – 19:30 u
 • Beginners
 • € 115 p.p.
 • Start op 22 december 2021
 • 19:30 – 20:45 u
 • Half gevorderd
 • € 125 p.p.
 • Start op 22 december 2021
 • 21:00 – 22:15 u
 • Gevorderden
 • € 135 p.p.

SCHOOLJAAR 2021 ~ 2022 

 • WINTERCURSUS Woensdag 22 december 2021 – 16 maart 2022
 • LENTECURSUS Woensdag 6 april 2022 – 8 juni 2022
Huidige cursus : Woensdag 15, 29 september, 6, 13, 20, 27 oktober en 3, 10 november, 1 en 8 december 2021

Docenten:

Mira van de Griendt

& Lucas Malec


TANGOSALON ZOETERMEER

Argentijnse tango is een sociale dans. We leren deze dans om te dansen en improviseren met verschillende dansers, op verschillende muziek (tango, tangowals en milonga) op verschillende orkesten. Of je elkaars taal nou spreekt of niet, we kunnen altijd met elkaar dansen.

Sweet Lake Tango verzorgt een aantal speciale zondagen per schooljaar een tangosalon; een avond waar iedereen de Argentijnse tango kan komen dansen. Oefenen kan tijdens een minder formele oefenmiddag/ avond. De tango community in Zoetermeer groeit steeds sneller. Tango is niet alleen rijk aan heel veel muziek, poëzie en dans, maar het is een hele (sociale) cultuur die je kunt leren kennen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aanmelden

 • Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan in Zoetermeer digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (ook verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Vervolgens krijg je een factuur thuis gestuurd.
 • Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je aanmelding geldt zolang de cursus duurt; voor de volgende cursus moet je opnieuw aanmelden.
 • Als de cursus reeds van start gegaan is, is het (na dit per e-mail of telefoon te melden bij Mira van de Griendt) ook mogelijk een enkele les te volgen; je betaalt dan direct het lesgeld voor de les.
 • Workshops dienen apart aangemeld en betaald te worden.

2. Lesuitval of ziekte

 • Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent (zal in goed overleg) bekeken worden of de les op een ander moment ingehaald kan worden.
 • Leerlingen kunnen altijd een lesinhalen binnen de 11 weken in een andere groep op de woensdagavonden.
 • 10-lessenkaart is 11 opeenvolgende lesweken geldig voor de wekelijkse lessen op woensdag. Mis je een les? …dan kost je dat niets. Wil je na je 10e les een extra les? …dan koop je er ter plekke eentje bij.

3. Prijzen

 • De aanschaf van danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.
 • 10-lessenkaart is 11 opeenvolgende lesweken geldig voor de wekelijkse lessen op woensdag. Mis je een les? …dan kost je dat niets. Wil je na je 10e les een extra les? …dan koop je er ter plekke eentje bij.
 • Bij aanmelding van de 2e cursus op dezelfde avond betaalt de cursist maar €5 per les extra.
 • 10% studentenkorting geldt op alle losse lessen, workshops en cursusprijzen in Zoetermeer.
 • Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw schooljaar worden doorgevoerd.

4. Betaling

 • Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld.
 • Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

5. Annulering, wijziging, opzegging

 • Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.
 • Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van een cursus wordt altijd 25 euro in rekening gebracht. Bij latere annulering brengen we 50 euro in rekening. 
 • Bij annulering van een privéles binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht, annulering op dezelfde dag kost 75% van het afgesproken bedrag.
 • Mocht je een tangoweekend/ intensivo of tangovakantie willen annuleren, dan betaal je:
  • 75% van het totaal bedrag tot 2 weken voor de gereserveerde aankomstdatum
  • 100% van het bedrag binnen 2 weken voor de gereserveerde aankomstdatum

6. Privacy

 • Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je cursus, de voortgang ervan of een vervolg erop.
 • Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden).
 • Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren.
 • Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

7. Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de leerling