Reguliere lessen Zoetermeer

In Zoetermeer verzorgt Tangoschool MiraTango reguliere cursussen en specials op de woensdag, workshops en practicas op de vrijdag en een tangosalon op de zondag.

Zie hier de eerst volgende reguliere cursus van schooljaar 2018 / 2019.

VOLGENDE REGULIERE CURSUS OP WOENSDAG

Woensdag 10, 17 april en 8, 15, 22, 29 mei en 5, 12, 19, 26 juni en 3 juli 2019 

18:30 – 19:30 u BEGINNERS, klik hier om aan te melden
19:30 – 20:45 u HALF GEVORDERD, klik hier om aan te melden
21:00 – 22:15 u GEVORDERD, klik hier om aan te melden

Docenten: Mira van de Griendt & Lucas Malec
Locatie: CKC & partners, Leidsewallen 80, Zoetermeer

DATA HUIDIGE CURSUS ;

Woensdag 12, 19 december 2018 en 9, 16, 23, 30 januari, 6, 20, 27 februari, 6 en 20 maart 2019 


PRIJZEN

Prijs per strippenkaart: €115 voor Starters, €120 Beginners2, €135 voor Half/Gevorderden. Iedere periode bestaat uit 11 lessen. Met een strippenkaart koop je 10 lessen. Mis je een les? …dan kost je dat niets. Wil je een extra les? …dan koop je er ter plekke eentje bij.

TIP. Wist je dat je voor de 2e cursus op één avond maar €5 per les extra betaalt?


SCHOOLJAAR 2018 ~ 2019 

Periode 1 woensdag 5 september – 21 november 2018 (cursus 11 weken)

Special 1 woensdag 28 november 2018 (gratis proefles + all levels workshop + practica)

Periode 2 woensdag 12 december 2018 – 20 maart 2019 (cursus 11 weken)

Special 2 woensdag 3 april 2019 (gratis proefles + all levels workshop + practica)

Periode 3 woensdag 10 april – 3 juli 2019 (cursus 11 weken)

Special 3 woensdag 10 juli 2019 (gratis proefles + all levels workshop + practica)


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aanmelden

 • Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan in Zoetermeer digitaal via www.ckc-zoetermeer.nl of via een printversie (ook verkrijgbaar bij de receptie van het CKC). Vervolgens krijg je een factuur thuis gestuurd.
 • Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je aanmelding geldt zolang de cursus duurt; voor de volgende cursus moet je opnieuw aanmelden.
 • Als de cursus reeds van start gegaan is, is het (na dit per e-mail of telefoon te melden bij Mira van de Griendt) ook mogelijk een enkele les te volgen; je betaalt dan direct het lesgeld voor de les.
 • Workshops dienen apart aangemeld en betaald te worden.

2. Lesuitval of ziekte

 • Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent (zal in goed overleg) bekeken worden of de les op een ander moment ingehaald kan worden.
 • Leerlingen kunnen altijd een lesinhalen binnen de 11 weken in een andere groep op de woensdagavonden.
 • 10-lessenkaart is 11 opeenvolgende lesweken geldig voor de wekelijkse lessen op woensdag. Mis je een les? …dan kost je dat niets. Wil je na je 10e les een extra les? …dan koop je er ter plekke eentje bij.

3. Prijzen

 • De aanschaf van danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.
 • 10-lessenkaart is 11 opeenvolgende lesweken geldig voor de wekelijkse lessen op woensdag. Mis je een les? …dan kost je dat niets. Wil je na je 10e les een extra les? …dan koop je er ter plekke eentje bij.
 • Bij aanmelding van de 2e cursus op dezelfde avond betaalt de cursist maar €5 per les extra.
 • 10% studentenkorting geldt op alle losse lessen, workshops en cursusprijzen in Zoetermeer.
 • Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw schooljaar worden doorgevoerd.

4. Betaling

 • Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld.
 • Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

5. Annulering, wijziging, opzegging

 • Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.
 • Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van een cursus wordt altijd 25 euro in rekening gebracht. Bij latere annulering brengen we 50 euro in rekening. 
 • Bij annulering van een privéles binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht, annulering op dezelfde dag kost 75% van het afgesproken bedrag.
 • Mocht je een tangoweekend/ intensivo of tangovakantie willen annuleren, dan betaal je:
  • 75% van het totaal bedrag tot 2 weken voor de gereserveerde aankomstdatum
  • 100% van het bedrag binnen 2 weken voor de gereserveerde aankomstdatum

6. Privacy

 • Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je cursus, de voortgang ervan of een vervolg erop.
 • Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden).
 • Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren.
 • Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

7. Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de leerling
 

TANGOSALON ZOETERMEER

Argentijnse tango is een sociale dans. We leren deze dans om te dansen en improviseren met verschillende dansers, op verschillende muziek (tango, tangowals en milonga) op verschillende orkesten. Of je elkaars taal nou spreekt of niet, we kunnen altijd met elkaar dansen. De drie belangrijkste onderdelen voor een geslaagde milonga zijn;
 1. de vloer
 2. de muziek en
 3. de dansers
Wij organiseren drie keer per schooljaar een milonga (‘tangosalon’) in de theaterzaal van CKC & partners. We zorgen voor een fantastische vloer en de beste muziek. De dansers, dat zijn jullie… Jullie maken het feest!